Объявление

О проведении «25» февраля 2021г.  открытого тендера по выбору поставщика услуг по комплексной уборке помещений и территорий, текущей эксплуатации инженерных систем и оборудования Шымкентского регионального филиала АО «Народный Банк Казахстана»

АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении «25» февраля 2021г.
в 10-00 часов  открытого тендера по выбору поставщика услуг по комплексной уборке помещений и территорий, текущей эксплуатации инженерных систем и оборудования.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до «22» февраля 2021 года по адресу: г. Шымкент, пл.Аль-Фараби, стр.3/10, Административно-хозяйственный отдел, с 9-00 до 18-00 часов либо по электронной почте: [email protected]

Окончательный срок представления тендерных заявок – «24» февраля 2021 года
до 10.00 часов. Место предоставления тендерных заявок: г. Шымкент, пл.Аль-Фараби, стр.3/10.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, по следующему адресу:
г. Шымкент, пл.Аль-Фараби, стр.3/10

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: (7252) 99-51-15 или e-mail: : [email protected]

Хабарландыру

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шымкент өңірлік филиалы «25» ақпан 2021 жылы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мердігерлерді анықтауға  ашық тендерді жариялайды

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ» «25» ақпан 2021ж. 10-00-де үй-жайлар мен аумақтарды кешенді жинау, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды ағымдағы пайдалану бойынша қызмет жеткізушіні таңдау бойынша  ашық тендер өткізетіні туралы хабарлайды.

Тендерлік құжаттама пакетін 2021 ж. «22» ақпан дейінгі мерзімде мына мекен-жай бойынша алуға болады: Шымкент қаласы, Әл-Фараби алаңы, 3/10 ғим., Әкімшілік-шаруашылық бөлімі, сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін немесе электрондық пошта арқылы: [email protected]

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2021 жылдын «24» ақпан,

сағат 10.00-ге дейін. Тендерлік өтінімдерді ұсыну орны: Шымкент қ., Әл-Фараби алаңы, 3/10 ғим.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер тендерлік өтінімдер берген барлық келген әлеуетті жеткізушілердің қатысуымен келесі мекен-жай бойынша ашылады::

Шымкент қ., Әл-Фараби алаңы, 3 / 10

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: (7252) 99-51-15 немесе e-mail: [email protected] ескерту.